ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 38458333 (051) تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد خيابان کوهسنگي نبش کوهسنگي 15 مجتمع باراد طبقه اول واحد 111 مراجعه نمایید.